Thiết bị lọc azud Helix (tự động xả ngược)

Các thiết bị lọc thích ứng với hệ thống trong các điều kiện áp lực là một hạn chế với hệ thống tự làm sạch, giảm lượng nước tiêu thụ, bảo trì khó, tổn thất áp lực, và nâng cao chi phí điện năng và lắp đặt.

Các thiết bị lọc thích ứng với hệ thống trong các điều kiện áp lực là một hạn chế với hệ thống tự làm sạch, giảm lượng nước tiêu thụ, bảo trì khó, tổn thất áp lực, và nâng cao chi phí điện năng và lắp đặt.

Tiết kiệm nước và điện năng
Hiệu quả tối đa cho mỗi bộ lọc là tổn thất qua lọc thấp.

Đĩa lọc an toàn
Thiết kế với vật liệu chất lượng và độ bền cao.

Hệ thống HELIX AZUD
Xoắn tạo ra lực ly tâm tối ưu hóa hiệu suất lọc và làm giảm xúc ngược và bảo trì.

Tự vệ sinh
Xúc ngược sử dụng nước tối thiểu duy trì làm sạch hiệu quả.
Bề mặt lọc lớn.
AZUD có sẵn các kích thước lọc từ 5 đến 500 micron.

Tiện ích
Dạng mô đun, tính linh hoạt, tương thích cao.
Vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.
Phí bảo trì thấp.