Thông số kỹ thuật 
 • Lưu lượng : Từ 5 đến 25 m³/h.
 • Áp lực : 8 bar
 • Tổn thất áp : 0,5 bar
 • Nước lọc : < 60 độ C
Ứng dụng 
 • Lọc nước tưới tiêu
 • Nước sinh hoạt
 • Hồ nước công cộng
 • Nước giải nhiệt

Đặc điểm

 • Lọc dạng đĩa xếp có rãnh hoặc màng
 • Chống bào mòn bởi hóa chất

Tiện ích 

 • Ứng dụng rộng rãi
 • Tiết kiệm diện tích
 • Lắp đặt,bảo trì, sử dụng dễ dàng