CÔNG NGHỆ XLNT CONTAINER, XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

Công nghệ MBBR trong xử lý nước thải

CÔNG NGHỆ MBBR TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Công nghệ MBBR trong xử lý nước thải – Một trong những công nghệ mới về xử lý nước thải đang được nhắc đến rất nhiều hiện nay bởi tính năng hiệu quả xử lý cao, đồng thời tiết kiệm diện tích, đó chính là công nghệ […]

AZUD WATERTECH WW MBBR, CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBBR

Công nghệ MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor

CÔNG NGHỆ MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor Công nghệ MBBR – Xử lý nước thải AZUD dưới dạng modul container bằng công nghệ sinh học MBBR đối với nước thải nhà xưởng, xưởng chế biến, khách sạn, resort, bệnh viện đảm bảo các yêu cầu pháp lý cho việc xả thải vào nguồn nước công cộng […]

Sơ đồ quy trình xử lý nươc thải sinh hoạt
XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Xử lý nước thải sinh hoạt

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Xử lý nước thải sinh hoạt là xử lý nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của các cộng đồng dân cư như: khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, cơ quan công sở. Nước thải sinh hoạt của hộ gia […]