Tài liệu kỹ thuật

Xử lý nước thải dệt nhuộm

Mặc dù sản xuất công nghiệp (CN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ở các làng nghề đạt được những thành tựu đáng kể nhưng do công nghệ lạc hậu, quy mô nhỏ lẻ nên chưa xử lý được chất thải sau quá trình sản xuất dẫn đến ô nhiễm môi trường rác thải, nước thải, […]

CÔNG NGHỆ XLNT CONTAINER, XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

Công nghệ MBBR trong xử lý nước thải

CÔNG NGHỆ MBBR TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Công nghệ MBBR trong xử lý nước thải – Một trong những công nghệ mới về xử lý nước thải đang được nhắc đến rất nhiều hiện nay bởi tính năng hiệu quả xử lý cao, đồng thời tiết kiệm diện tích, đó chính là công nghệ […]