Công ty Đông Dương thành lập năm 2003

Mục tiêu:
Công ty Đông Dương trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành xử lý nước.

Tầm Nhìn:
Công ty Đông Dương có thể sáng tạo và cập nhật ứng dụng những công nghệ mới nhất trên thế giới về bảo vệ môi trường, từ đó áp dụng một cách linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đối tác, từng địa phương nhằm “Vì một tương lai xanh”.

Sứ Mệnh:

  • Với khách hàng, đối tác
    Lợi ích của khách hàng thông qua việc lựa chọn và áp dụng công nghệ phù hợp nhằm bảo vệ môi trường là kim chỉ nam trong mọi hoạt động mà chúng tôi hướng tới. Mang lại sự hiệu quả và chất lượng cao trong công tác bảo vệ môi trường là định hướng quan trọng để chúng tôi tồn tại và phát triển. Lắng nghe và chia sẻ để đặt sự hài lòng và tin tưởng của đối tác, khách hàng là nhiệm vụ của Đông Dương.
  • Với các thành viên Công ty
    Không ngừng xây dựng một môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp, sáng tạo, luôn đặt trách nhiệm công việc, khách hàng và xã hội lên hàng đầu, đồng thời công ty luôn tạo cơ hội nâng cao nghiệp vụ và phát triển sự nghiệp cho mọi thành viên.
  • Với cộng đồng xã hội và môi trường thiên nhiên
    Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội và môi trường thiên nhiên thông qua những chương trình chung tay bảo vệ môi trường. Tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Slogan: “Vì một tương lai xanh”