xử lý nước thải bằng cỏ

Công trình “Nghiên cứu sử dụng cỏ Vertiver để xử lý nước thải từ bãi rác và nước thải sản xuất” có tính ứng dụng cao đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thị xã triển khai thực hiện ở một số nơi.

co-vertiver
Sử dụng cỏ Vertiver để xử lý nước thải hiệu quả

Đề tài do thạc sỹ Huỳnh Tấn Vụ thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) làm chủ nhiệm, dựa vào tính chất lọc và lưu giữ các chất độc hại trong nước của cỏ Vertiver để xử lý nước thải.

Hệ thống xử lý nước thải sử dụng cỏ Vertiver rộng từ 500-1000m2 đặt tại các cơ sở sản xuất, bãi rác. Nước thải được cho vào hầm biogas, ao lắng rồi dẫn đến khu vực xử lý là một hệ thống những ao nhỏ.

Cỏ Vertiver

Cỏ Vertiver được trồng xung quanh ao và trên bề mặt ao. Tại các đầu ao đặt hệ thống lọc nước. Cỏ Vertiver hấp thụ các chất hữu cơ, kim loại nặng trong nước thải. Phần đầu ra của hệ thống ao lắp đặt bệ tưới để tận dụng nguồn nước thải đã qua xử lý để tưới cỏ, giúp cỏ phát triển và sinh trưởng lâu dài.

Sau 6-12 tháng thực hiện tại 1 bãi rác và 2 lò giết mổ, kết quả kiểm tra mẫu nước thải cho thấy chất rắn lơ lửng trong nước giảm trên 70%, các chất độc hại đã được cỏ Vertiver hấp thụ với tỷ lệ cao. Nước thải đã qua xử lý đủ tiêu chuẩn để đưa xuống các sông, kênh rạch.

Một lò giết mổ lợn với công suất 10 con/ngày sẽ thải 10m3 nước ô nhiễm, chi phí để xử lý nước này bằng hệ thống công nghiệp khoảng 5 triệu đồng, với hệ thống xử lý nước thải sử dụng cỏ Vertiver, chi phí sẽ giảm rất nhiều.

Thạc sỹ Huỳnh Tấn Vụ cho biết phương pháp xử lý nước thải này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý xuống mức thấp nhất và đây là biện pháp sinh học nên thân thiện với môi trường. Các bãi cỏ Vertiver tươi xanh tại các hệ thống xử lý nước thải còn góp phần làm trong sạch môi trường xung quanh.

CTY ĐÔNG DƯƠNG