Hệ thống xử lý nước tưới
Dự án thực hiện, XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT

Hệ thống xử lý nước hiện đại sử dụng trên thế giới

Quy trình xử lý nước cấp và xử lý nước thải trên thế giới hiện nay Ứng dụng trong : Xử lý nước thải : Nước tái sử dụng, xử lý nước và bảo màng siêu lọc trong công nghệ dùng màng sinh học. Xử lý nước uống: Giảm độ đục, loại bỏ các trihalomethanes … […]

Hệ thống lọc Azud trong công nghiệp, nông nghiệp và cấp thoát nước
Dự án thực hiện, Ứng dụng lọc Azud

Các ứng dụng thiết bị lọc Auzd trong công nghiệp và cấp thoát nước

ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NHIỆP – VÒI PHUN KIM Việc lắp đặt một hệ thống AZUD loại bỏ nguy cơ gây tắc đầu phun, vòi phun, ống và các khe hở nhỏ. Nó cũng giúp trong việc giảm quy mô xây dựng trong hệ thống và sự tích tụ của các chất rắn lắng trong thùng […]