AZUD WATERTECH WW MBBR, CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBBR

Công nghệ MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor

CÔNG NGHỆ MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor Công nghệ MBBR – Xử lý nước thải AZUD dưới dạng modul container bằng công nghệ sinh học MBBR đối với nước thải nhà xưởng, xưởng chế biến, khách sạn, resort, bệnh viện đảm bảo các yêu cầu pháp lý cho việc xả thải vào nguồn nước công cộng […]