CÔNG NGHỆ BIO CONTAINERIZED, XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

Công nghệ MBBR trong xử lý nước thải

Một trong những công nghệ mới về xử lý nước thải đang được nhắc đến rất nhiều hiện nay bởi tính năng hiệu quả xử lý cao, đồng thời tiết kiệm diện tích, đó chính là công nghệ xử lý nước thải MBBR. a. Nguyên tắc hoạt động            MBBR là […]