Dự án thực hiện

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Xử lý nước thải

Xử lý nước thải

Công ty xử lý nước thải Đông Dương tư vấn thiết kế thi công bảo trì vận hành cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải công nghiệp
Xử lý nước thải y tế
Xử lý nước thải thủy sản
Xử lý nước thải chăn nuôi

Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

Công ty xử lý nước cấp Đông Dương tư vấn thiết kế thi công bảo trì vận hành cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

Xử lý nước sinh hoạt
Xử lý nước công nghiệp
Xử lý nước hồ tự nhiên
Xử lý nước hồ cá Koi

Thiết bị lọc Azud

Thiết bị lọc AZUD

Công ty Đông Dương tư vấn thiết kế thi công bảo trì vận hành cải tạo nâng cấp hệ thống lọc nước.

Thiết bị lọc gia đình
✓ Thiết bị lọc công nghiệp
Thiết bị lọc tưới
Thiết bị lọc tự động
Thiết bị lọc bán tự động
Ứng dụng lọc AZUD