Tài liệu kỹ thuật

Vận hành bể aerotank

Khi vận hành hệ thống xử lý nước thải, có sử dụng công nghệ sinh học, áp dụng các vi sinh vật trong nước để xử lý các chất bẩn, thì cần quan tâm tới các thông số sau: Yêu cầu chung của hệ thống bùn hoạt tính thông khí là hàm lượng SS đầu […]

Tài liệu kỹ thuật

Ưu điểm của bể aerotank

Bể Aerotank – bể sinh học hiếu khí I. GIỚI THIỆU VỀ BỂ AEROTANK Bể Aerotank được nghiên cứu và ra đời từ 1887. Là các bể phản ứng sinh học hiếu khí bằng cách thổi khí và khuấy đảo cơ học làm cho vi sinh vật tạo thành các hạt bùn hoạt tính lơ […]

Tài liệu kỹ thuật

Bể Aerotank là gì ?

Bể Aerotank là bể dùng cho quy trình xử lý sinh học hiếu khí nhân tạo. Bể Aerotank hoạt động dựa trên các chủng vi sinh xử lý nước thải có khả năng oxi hóa và khoáng hóa các chất hữu cơ có trong nước thải. Tại bể Aerotank các chất thải hữu cơ sẽ […]