Hệ thống xử lý nước hiện đại sử dụng trên thế giới

Hệ thống xử lý nước tưới

Quy trình xử lý nước cấp và xử lý nước thải trên thế giới hiện nay

  1. Ứng dụng trong :
  • Xử lý nước thải : Nước tái sử dụng, xử lý nước và bảo màng siêu lọc trong công nghệ dùng màng sinh học.
  • Xử lý nước uống: Giảm độ đục, loại bỏ các trihalomethanes …

2. Nguồn nước : Hồ chứa, sông, giếng và xử lý thứ cấp tại các nhà máy xử lý nước thải.

xử lý nước cấp hiện đại
Hệ thống xử lý nước cấp hiện đại

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất

Điện thoại : 08-37.260.813 – 0913.630.908 (Mr. Đông)

Xem thêm : 

Xử lý nước sông cho hệ thống tưới
Xử lý nước cho tàu thủy
Hệ thống xử lý nước công nghiệp

CTY ĐÔNG DƯƠNG