Tái nước sử dụng trong công nghiệp

Lọc nước tuần hoàn tài sử dụng lại

Tái sử dụng, là sử dụng nước một lần nữa trong quá trình cho một ứng dụng khác nhau. Chúng ta cần phải xem xét các trường hợp  sau:
1. Điều kiện của nơi mà nước có thể được tái sử dụng.
2. Lượng nước cần thiết cho mỗi ứng dụng.
3. Chất lượng nước cần thiết, và nước lọc, nước xử lý cần thiết để đạt được chất lượng.
4. Tính khả thi việc lắp đặt thiết bị lọc AZUD của nước được tái sử dụng cho phép:

– Giảm tổng khối lượng nước sử dụng.

– Tiết kiệm chi phí

– Tăng lượng nước có sẵn.

– Giảm chi phí nước thải xử lý.

– Đảm bảo tốt về môi trường.

Lọc nước tuần hoàn tài sử dụng lại
Lọc nước tái sử dụng

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất

Điện thoại : 08-37.260.813 – 0913.630.908 (Mr. Đông)

Các ứng dụng thiết bị lọc Auzd trong công nghiệp và cấp thoát nước

CTY ĐÔNG DƯƠNG