Xử lý nước thải chăn nuôi bằng Biogas

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG BIOGAS

Xử lý nước thải chăn nuôi bằng Biogas – Chăn nuôi là một sinh kế quan trọng của nông dân Việt Nam, vừa là nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu, vừa tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2015), giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng thêm 4,3% và tỷ trọng chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 24,5%, cả nước có 27,7 triệu con heo. Cùng với sự phát triển của đàn heo thì lượng chất thải từ các chuồng trại cũng tăng gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên. Để giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi, nhiều hương pháp xử lý đã được đề xuất, trong đó xử lý yếm khí nước thải bằng hầm ủ khí sinh học (biogas) là phương pháp được nhiều nông dân áp dụng. Theo thống kê của Trung tâm Hợp tác Công nghệ Môi trường, đến năm 2012 đã có khoảng 500.000 hầm ủ biogas qui mô hộ gia đình được lắp đặt, hầu hết có thể tích nhỏ dưới 10 m3, số hầm biogas thương mại với thể tích từ 100 – 200 m3.

Sơ đồ quy trình Xử lý nước thải chăn nuôi bằng Biogas:

Quy trình công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi
Quy trình công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas

Các chỉ tiêu yêu cầu xử lý nước thải chăn nuôi bằng Biogas :

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 24 -2009
1 pH 4 – 9 6 – 9
2 BOD5 Mg/l 3.500 – 5.000 30
3 TSS Mg/l 350 – 1.200 50
4 Nito tổng Mg/l 250 – 500 15
5 Phot pho tổng Mg/l 70 – 240 4
6 Coliform MPN/100ml 15.000 – 25.000 3

Ảnh công trình :

xu-ly-biogas-1

Xử lý nước thải chăn nuôi bằng Biogas

Xem Thêm :

Xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên
Xử lý nước thải chế biến cá Basa
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải khu công nghiệp
Xử lý nước thải sản xuất giấy
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải thuộc da
Xử lý nước thải thuỷ sản
Xử lý nước thải nhà máy bia

CTY ĐÔNG DƯƠNG